Psiko-Sosyal Servis

 Bu birimde, merkeze başvuruda bulunan / kaydı yapılan çocukların aileleriyle görüşülmekte ve aileler demografik, sosyo-ekonomik, psiko-sosyal açıdan değerlendirilmektedir.
  • Aileleri sosyal haklar, ilgili yasalar ve ihtiyaç duyduğu konularda bilgilendirmek,
  • Aile sorunlarına sosyal hizmetler, dernekler, vakıflar, belediyeler aracılığı ile çözümler bulmak,
  • Erken dönemde eğitim ve rehabilitasyonun önemi ile özel eğitimde sürekliliğin ve aile katılımının önemini ailelere benimsetmek,
  • Ailelere, çocuklarının gelişimsel ve davranışsal problemlerinin çözümünde danışmanlık yapmak,
  • Ailelerle bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık yapmak,
  • Aile içi ve çevreyle iletişim becerileri kazandırmak,

birimin amaçlarındandır.

Bu içerik 13.05.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 540 kez okundu.