Özel Eğitim Birimleri

Özel Eğitim
 
Merkezimizdeki özel eğitim çalışmaları profesyonel bir ekip tarafından yürütülmektedir. Özel eğitim çalışmalarında erken müdahale, eğitim sürekliliği,  disiplin ve işbirliğine önem verilmektedir. Merkezimize gelen çocuklar bütün uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra seviyelerine uygun programlara alınmakta, bireysel ve grup özel eğitim programlarında takipleri yapılmaktadır. Merkezimizdeki eğitim programlarında, aile katılımına da önem verilmektedir. Ailenin eğitime katılımı ve devamlılığı sağlaması çocuğun gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.

Yapılan çalışmalarda öncelikle çocuğun sosyal kabulü üzerinde durulmaktadır. Merkezde yürütülmekte olan özel eğitim programlarının amacı; çocukların  gelişimlerini çok yönlü ele alarak, bireyin kendi performansı ölçüsünde gelişiminin desteklenmesi, kendi yaşamını bağımsız olarak devam ettirebilmesi ve üretken, sosyal, topluma katılımı olan bireyler olmalarının sağlanmasıdır.  

Entegrasyon Çalışmaları
 
Özel eğitim gerektiren çocuklar için hazırlanan eğitim programlarındaki temel amaçlardan birisi; bağımsız, kendine yetebilen, topluma katılabilen bireyler yetiştirebilmektir. Gereksinimi olan bir çocuğun aldığı özel eğitim, onun katılabileceği uygun okul programları ve günlük yaşam aktiviteleriyle bir anlam kazanır. Bu da çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan entegrasyon programları ile gerçekleşir. Bu amaçla merkezimizde okul öncesi dönemden itibaren entegrasyon çalışmalarına önem verilmektedir.
 
 Çocuk Gelişimi Destek Programı
 
Entegrasyon takip  programı dahilinde, okullara yapılan ziyaretler sırasında öğretmenlerle yapılan  görüşmeler sonucunda bu çocuklar saptanarak merkeze yönlendirilmektedir. Ayrıca tıp fakültesinden merkeze yönlendirilen çocuklar da olmaktadır.
Destek eğitiminde; öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar, uyaran eksikliği nedeniyle problemi olan çocuklar ve ailelerine destek olunmaktadır.
Erken tanının önemsendiği merkezimizde yeni doğan ve okul öncesi dönem çocukları gelişimsel olarak rutin değerlendirmelere alınmaktadırlar.
Ayrıca gelişme geriliği olan veya özel yetenekleri olan çocuklara da destek hizmeti sunulmaktadır.
Bu içerik 13.05.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 841 kez okundu.