O.Ç.H.E.P.

OTİSTİK ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMI  

         Çocukların problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi kendini ifade edebilmesi için yeni yollar ve yaratıcı çözümler aramasına yardım etmede hareket eğitiminden yararlanılabilir. Hareket eğitimi; hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir. Hareket eğitimi ayrıca dikkat etme, düşünceyi bir noktada toplama  gibi temel yetenekleri geliştirmek için kullanılır. Otistik çocuklar hareket eğitimi vasıtasıyla duygusal ve sosyal kazançlar sağlar, iyi planlanmış bir hareket eğitimi programı ile çocuk diğer çocukların farkına varma ve onlarla uyum içinde hareket etme ve işbirliği kurma yeteneğini geliştirebilir. Bu nedenle hareket eğitiminin çocuklarda algılamaya dayalı öğrenme  bozuklukları ve  problemleri düzeltici ve geliştirici etkisi olduğu vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak hareket eğitimi otistik çocukların daha kompleks algısal becerileri kavramasına, sosyal ilişkiler, iletişim becerileri, stereotipik hareketlerin işlevselleştirilmesi ve bedeninin işlevlerinin farkında olunmasını destekleyebilir.

Bu içerik 13.05.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 177 kez okundu.