Misyon-Vizyon

Misyon

 

  • Risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesi,
  • Gelişim geriliği tespit edilen ve yetersizliği olan çocuklara erken dönemde eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin sunulması,
  • Üstün yetenekli / zekalı çocukların desteklenmesi,
  • Ailelerin bilgilendirilmesi ve psiko-sosyal yönden desteklenmesi,
  • Çocuğun ve ailenin toplumsal yaşama katılımının sağlanması,
  • Özel eğitim gerektiren bireylere yönelik tutum ve düşüncelerin geliştirilmesi ve toplumsal duyarlılık yaratılması,

 

 

 

 

Vizyon

 

Gelişim geriliği olan risk altındaki çocuklara yönelik hizmetler açısından gelişmiş ülkelerde olduğu gibi;

  • Çocuğu ve ailesini ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda destekleyecek farklı disiplinlerden uzmanların merkezde görev yapması ve merkezin çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar için uygun fiziksel donanıma sahip olması,
  • Merkezde özel eğitim gerektiren bireylerin, topluma katılımını ve toplumla bütünleşmesini destekleyen habilitasyon ve rehabilitasyon hizmet ve programlarına mümkün olan en erken evrede başlanması ve bireylerin ihtiyaçlarının ve güçlü olduğu yönlerin çok disiplinli bir çerçevede değerlendirilmesi, günlük yaşamlarını olabildiğince bağımsız sürdürmeleri ve topluma dahil olmaları için gerekli becerilerinin desteklenmesi.
  • Alana yönelik araştırma ve projelerin yürütülmesi.
Bu içerik 09.06.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 736 kez okundu.