Hakkımızda

Merkezimiz Trakya Bölgesi’nde alanında hizmet veren en kapsamlı resmi kurumdur. Farklı il merkezlerinden, ilçeler ve köylerden merkezimize devam eden çocuklar olması, merkezin bölgesel önemini göstermektedir.

Merkezin T.Ü. Tıp Fakültesi’ne yakınlığı ve merkez ile tıp fakültesi arasındaki işbirliği, düzenli olarak merkez elemanları tarafından yürütülen tarama çalışmaları, risk altındaki çocukların erken dönemde saptanmasını, takiplerinin sağlanmasını, tıbbi tedavi ve özel eğitim hizmetlerinin eş zamanlı yürütülmesini kolaylaştırmaktadır.

Disiplinler arası yaklaşımın benimsendiği merkezimizde, dönem sonu veya yaz tatili gibi kısıtlamalar olmaksızın, yaş ve özel gereksinim grubuna yönelik bir ayrım gözetmeksizin gelişim geriliği olan risk altındaki çocuklar ve özel eğitim gereksinimi olan bireyler merkeze kabul edilmekte ve takipleri yapılmaktadır. Çocuklar ve aileleri, ihtiyaç duydukları hizmetin tamamına, merkezde görev yapan farklı uzmanlar aracılığı ile ulaşabilmektedir. Bu da ailenin durumu kabullenme ve çözüm arama sürecinde etkili olmaktadır.

Ayrıca T.Ü. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (Engelli Çalışmaları Lisansüstü Programları) ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.
Bu içerik 13.05.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1113 kez okundu.