Atölye Çalışmaları

Hareket ve Duyusal Gelişim Atölyesi
Çocukların problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi kendini ifade edebilmesi için yeni yollar ve yaratıcı çözümler aramasına yardım etmede hareket eğitiminden yararlanılabilir. Hareket eğitimi; hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir. Hareket eğitimi ayrıca dikkat etme, düşünceyi bir noktada toplama  gibi temel yetenekleri geliştirmek için kullanılır. Yaygın gelişimsel bozukluk ve otizmde, çocuklar hareket eğitimi vasıtasıyla duygusal ve sosyal kazançlar sağlar, iyi planlanmış bir hareket eğitimi programı ile çocuk diğer çocukların farkına varma ve onlarla uyum içinde hareket etme ve işbirliği kurma yeteneğini geliştirebilir. Bu nedenle hareket eğitiminin çocuklarda algılamaya dayalı öğrenme  bozuklukları ve  problemleri düzeltici ve geliştirici etkisi olduğu vurgulanmaktadır. Buna bağlı olarak hareket eğitimi otistik çocukların daha kompleks algısal becerileri kavramasına, sosyal ilişkiler, iletişim becerileri, stereotipik hareketlerin işlevselleştirilmesi ve bedeninin işlevlerinin farkında olunmasını destekleyebilir.


Spor Atölyesi
Sporun çocuğun benlik gelişimini olumlu yönde etkilemede ve çocuğun kimlik kazanmasında önemli bir rolü olmaktadır. Çocuklar arası sosyal ilişkiler ve çocuğun çevre ile olan ilişkisi de spor etkinlikleriyle artmaktadır. Sportif faaliyetler; motivasyonu arttırır, sosyalleşmeyi sağlar, motor yetenekleri geliştirir ve çocuğun kendine olan güvenini arttırır. Merkezimizde çocuklar spor eğitimine katılmaktadır. Atletizm, ritmik jimnastik, yüzme dallarında çalışmalar devam etmektedir.

Seramik Atölyesi
Seramik çalışmaların amacı; özel eğitim gereksinimi olan çocukların el-göz koordinasyonu ve ince motor fonksiyonlarını sanatsal çalışmalar yardımıyla desteklemektir. Bu program ile merkeze devam eden çocukların kendilerini ifade etme, araştırma, gözlemci olma ve üretime katılmalarının sonucunda  kendine güven duygularını geliştirmeyi amaçlamaktayız. Çocuklar ortaya çıkardıkları ürünleri somut olarak görünce değerli olduklarını hissetmekte, sorumluluk duyguları artmakta, karşılarına çıkan zorluklarla mücadele etmekte ve onların üstesinden gelmeyi öğrenmektedirler. Bir şeyler üretme çabasında olan çocuk tüketici olmaktan kurtulup, üretici olduğunu görmekte bu da ona özgüven vermektedir. Kendine ve başkalarına güvenme ve olumlu düşünceler geliştirmeye başlamaktadır.  

Mutfak
Atölyesi
Bu atölyede çocukların günlük yaşam becerilerinin desteklenerek yaparak yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Müzik
Atölyesi
Müzik etkinlikleri normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu kadar özel eğitim gereksinimi olan çocukların da eğitim programları içine yerleştirilmelidir.  Merkezimizde müzik eğitimi çocuklarda;
 • Sesleri ayırt edebilme,
 • Duyduğu sesi taklit edebilme,
 • Şarkı söylerken sesini ve nefesini ayarlayabilme,
 • Müzik çalışmaları sırasında uygun davranışı gösterebilme,
 • Grupla şarkı söylerken gruba uyabilme,
 • Boş zamanlarında müzik dinleyebilme,
 • Radyo, teyp ve benzeri aletleri kullanabilme, koruyabilme, temizleyebilme,
 • Hoşlandığı müziği ayırt edebilme,
 • Müzik zevki geliştirebilme,
 • Farklı kavramları müzikle birleştirerek öğrenme ve
 • İletişim becerilerinin kazandırılması
amacı ile verilmektedir.
Bu içerik 09.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 595 kez okundu.